• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

telepulesmustra logo

Felvidéki Értékgyűjtő Mozgalom

Gyorsan változó világunkban sokszor feledésbe merülnek nagyjaink alkotásai, szokásaink, építészeti értékeink, népi hagyo  mányaink, környezetünk szépségei. Ezen értékek összegyűjtése, rendszerezése és nyilvántartása céljából jött létre a Felvidéki Értékgyűjtő Mozgalom. A mozgalom munkájának kiemelkedő területe az értékgyűjtés, s ez által kapcsolódik az összmagyar értéktárhoz, melynek része a Hungarikumok gyűjteménye.

Felvidéki Magyar Értéktár alapítói

  • GAZDA Polgári Társulás
  • Csemadok Országos Elnöksége
  • Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
  • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Mi minősül Hungarikumnak?

A Hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, védett természeti értékek, vagy kiváló nemzeti termék, vagy amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül.

Nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

(Forrás: A 2012. évi XXX. Törvény A Magyar Nemeti Értékekről és a Hungarikumokról)

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next